úterý 29. prosince 2009

Kousek z knížky, kterou teď čtu.

Terry Pratchett - Unseen Academicals

On Mustrum’s order the wizards are playing football for the first time in their life. Ponder is doing the field judge and this is his report to the Archchancellor after the game.

Mágové hrajou poprvé v životě fotbal na rozkaz Vzoromila Výsměška. Rozšafín jím dělá rozhodčího a takto ten zápas shrne při předávání hlášení Výsměškovi.

…I would like to point out at this juncture that the sense of direction is worth cultivating vis-a-vis the goal that is yours and the goal that is theirs; inviting as it may be, there is no point in kicking the ball into your own goal, and nor should you congratulate and pat on the back anyone who achieves this feat. Out of three goals scored in our match, the number scored by players into their own goal was’ – he paused and looked down at his clipboard – ‘three.This is commendably high level of scoring compared with the football as currently played, though once again I must stress that issue of direction and goal ownership are of pivotal importance…

…Rád bych v tomto okamžiku zdůraznil, že smysl pro orientaci by bylo záhodno vypilovat, zejména v ohledu na to čí gól je náš a čí je jejich; nemá smysl kopnout balón do vlastní branky, jakkoliv je to lákavé, ani dotyčného po tomto udatném skutku poplácávat po zádech a gratulovat mu. Ze tří gólů, které v našem zápase padli, byl počet gólů vstřelených hráči do vlastní branky – Rozšafín se odmlčel a podíval se do poznámek – tři. Takto vysoké skóre je chvályhodné, zejména v porovnání s ostatními zápasy v současné době, přesto musím znovu zdůraznit klíčovou důležitost nasměrování a vlastnictví gólu...

…A tactic, which I admit looked promising, was for the players to cluster thickly around their goal, so there was no possibility of anything getting pass them. I regret, however, that if both teams do this you do not have a game so much as a tableau.

A more promising tactic, which seemed to be adopted by one or two of you, was to lurk near the opponents’ goal so that if the ball came in your direction you would be ideally placed to get it past the custodian of the goal. The fact that in some cases you and the opposing custodian leaned companionably against the goal, sharing a cigarette and watching the play up-field, showed a decent spirit and may possibly be a good starting point for some more advance tactics, but I do not think this should be encouraged…

…Musím přiznat, že se slibná zdála taktika, při které se hráči hustě nakupili okolo vlastní branky, takže se nic skrze ně nemohlo dostat. Přesto musím s politováním říci, že budou-li takto hrát oba týmy, bude to na hřišti vypadat více jako obraz než jako hra.

Jeden či dva hráči si osvojili, jak se ukázalo nadějnější taktiku, při které číhali v blízkosti soupeřovy branky, tak aby v případě že tudy proletí balón byli v ideální pozici tento balón umístit za brankařova záda. Je pravdou, že v určitých případech se někteří spolu s brankářem družně opírali o branku, dělili se o cigaretu a sledovali útočnou hru na opačné straně. Toto chování ukazuje charakterní přístup ke hře a je docela možné, že jednou bude počátkem pokročilejších taktik, přesto si nemyslím, že bychom jej měli podporovat...

…On this general topic, I have to assume that retiring from the field of the play for the call of nature or a breather is acceptable, but doing so for a snack is not. My feeling, Archchancellor, is that our colleagues’ general desire to never be more than twenty minutes from some savouries may be satisfactory catered for by the pause in the middle of the game…

…K tomuto všeobecnému tématu, mám za to, že odejít ze hry na vykonání potřeby nebo na malou pauzičku je v pořádku, ale ne odchod na svačinku. Jsem toho názoru, Arcikancléři, že obecnou touhu našich kolegů, nebýt nikdy více než 20 minut od nějaké chuťovky, by mohla dostatečně uspokojit přestávka v polovině hry...

Kniha pak pokračuje dlouhým vysvětlováním toho čí jsou po změně stran góly, které padli do branky, kterou teď vlastní opačný tým. Celé se to pak zvrhne do filosofické debaty o tom, komu vlastně patří gól jako takový.

Rozšafín Ctibum - Ponder Stibbons, Vedoucí katedry Silnoproudé magie a prelektor na NU.

Vzoromil Výsměšek - Mustrum Ridcully, Arcikancléř Neviditelné univerzity.

Žádné komentáře: